085 - 004 1464 info@hent24.com

Startersvrijstelling overdrachtsbelasting

Geplaatst door Roger

06/04/2021

Vanaf 1 januari 2021 bestaat een startersvrijstelling voor de overdrachtsbelasting. De aankoop van een eigen woning door een starter (of een doorstromer) die aan de voorwaarden voldoet, is vrijgesteld van overdrachtsbelasting. Vanaf 1 april 2021 geldt voor de startersvrijstelling een woningwaardegrens van € 400.000. Daarboven geldt het eigenwoningtarief van 2%. In de praktijk levert de toepassing van deze startersvrijstelling nog de nodige vragen op. De Belastingdienst geeft in een vraag en antwoordpublicatie antwoord op de meest voorkomende praktijkvragen.

Bijvoorbeeld wanneer bij een woning een deel gebruikt wordt om er zelf te gaan wonen en het andere deel om te verhuren aan een derde. Is in deze situatie de startersvrijstelling of het 2%-tarief van toepassing op de volledige woning? Nee, zegt de Belastingdienst. Alleen voor het deel dat bestemd is om zelf in te wonen, is de startersvrijstelling of het 2%-tarief van toepassing. Voor het gedeelte van de woning dat bestemd is voor de verhuur geldt het algemene tarief van 8% overdrachtsbelasting.

De vraag en antwoordpublicatie van de Belastingdienst gaat ook in op een situatie waarin de waarde van de woning boven de woningwaardegrens van € 400.000 ligt en de notariële levering gepland staat vóór 1 april 2021, maar koper en verkoper overeenkomen dat de verkoper nog enkele weken in de woning mag blijven wonen. De Belastingdienst geeft aan zeer terughoudend te zijn met het beantwoorden van vragen over de gevolgen voor de belastingheffing in situaties zoals deze. Dit omdat het aannemelijk is dat belastingbesparing de doorslaggevende reden is voor het in tijd naar voren halen van de overdracht (de notariële levering) en de voortgezette bewoning door de verkoper die daarmee samenhangt. Wel kan worden aangegeven dat als de verkoper de woning nog voor een korte periode van een maand zelf bewoont, de koper nog steeds een beroep op de startersvrijstelling kan doen.

We hebben een overzicht van veel gestelde vragen over de startersvrijstelling voor je. Download gratis via de knop.

Bron: RB

 

Misschien ook interessant…

Met e-mailbericht is voldaan aan aanzegverplichting

Met e-mailbericht is voldaan aan aanzegverplichting

Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor meer dan zes maanden geldt voor de werkgever bij het einde van die arbeidsovereenkomst een aanzegplicht. Deze plicht houdt in dat de werkgever de werknemer uiterlijk één maand voordat een arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt schriftelijk moet informeren over het al dan niet voortzetten van de overeenkomst.

Uitstel voor betaling van belasting verlengd tot en met 31 maart

Uitstel voor betaling van belasting verlengd tot en met 31 maart

De bijzondere regeling voor uitstel van betaling van belastingen voor ondernemers is verlengd tot en met 31 maart 2022. De regeling zou op 31 januari 2022 aflopen. Door de verlenging sluit de regeling aan bij de duur van andere maatregelen uit het coronasteunpakket. Lopend uitstel wordt automatisch verlengd.

Pin It on Pinterest