085 - 004 1464 info@hent24.com

Energielijst 2021 vastgesteld

Geplaatst door Roger

27/12/2020

De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft de Energielijst 2021 vastgesteld. In deze lijst zijn de bedrijfsmiddelen opgenomen die kwalificeren voor de energie-investeringsaftrek (EIA).

De Energielijst bevat investeringen (bedrijfsmiddelen) die worden beschreven in 7 hoofdstukken:

  • Bedrijfsgebouwen (hoofdstuk A)
  • Processen (hoofdstuk B)
  • Transportmiddelen (hoofdstuk C)
  • Duurzame energie (hoofdstuk D)
  • Energiebalancering (hoofdstuk )
  • Energietransitie (hoofdstuk F)
  • Energieadvies, maatwerkadvies en CO2-emissiereductieplan (hoofdstuk G)

De Energielijst wordt ieder jaar geactualiseerd. Er komen bedrijfsmiddelen bij en er gaan er enkele vanaf. De nieuwe Energielijst wordt meestal eind december gepubliceerd en is gebaseerd op de wettelijke uitvoeringsregeling.

Wilt u gebruikmaken van de Energie-investeringsaftrek (EIA)? Dat kan voor duidelijk omschreven investeringen (specifiek). Deze investeringen staan als bedrijfsmiddelen beschreven op de Energielijst. Maatwerkinvesteringen (generiek) die een forse energiebesparing opleveren maar die niet op de lijst staan, kunt u onder een generieke code melden.

Voor een investering die u in 2021 heeft gedaan, gebruikt u de Energielijst 2021.

Specifieke codes

Specifieke codes zijn duidelijk omschreven bedrijfsmiddelen op de Energielijst, waaraan vaak technische eisen worden gesteld. De overheid wil immers alleen de beste energiebesparende maatregelen stimuleren. Vraag uw leverancier of een techniek aan de technische eisen voldoet.

Generieke codes

Wanneer u een investering doet die energiebesparing oplevert, maar die niet specifiek is omschreven op de Energielijst (specifieke code), dan kunt u deze investering misschien melden onder een generieke code. In de Energielijst zijn per toepassingsgebied (gebouwde omgeving, industrie, transport en duurzaam) generieke codes omschreven met daarin eisen over de terugverdientijd. Voor een melding onder een generieke code dient u de terugverdientijd te berekenen met de formule en de energieprijzen die vermeld staan bij de generieke code van het betreffende toepassingsgebied.

Zoeken in de Energielijst en Milieulijst

Met de digitale zoektool kunt u snel zoeken in de Energielijst naar een code, trefwoord of branche.

Product voorstellen voor de Energielijst

Wilt u uw product geplaatst hebben op de Energielijst? Dan kunt u een voorstel indienen om de Energielijst aan te vullen of te wijzigen. U kunt tot 1 september 2021 voorstellen indienen voor de Energielijst 2022. Meer informatie vindt u op de pagina Product voorstellen voor de Energielijst.

Energie-investeringsaftrek aanvragen

Wilt u gebruikmaken van de EIA? Dien dan een melding van de energie-investering in via eLoket. Als u aan de voorwaarden voldoet en een EIA-verklaring ontvangt, dan kunt u het bedrag in deze verklaring toepassen in uw belastingaangifte.

 

Bron: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat | besluit | WJZ/ 20285216, Staatscourant 2020, nr. 65224 | 17-12-2020 en website RVO

Misschien ook interessant…

Zakelijke maaltijden onbelast vergoeden?

Zakelijke maaltijden onbelast vergoeden?

Als maaltijden meer dan 10 procent zakelijk zijn, gaat het om een maaltijd met een meer dan bijkomstig zakelijk karakter (zakelijke maaltijd). In de volgende situaties is in elk geval sprake van een zakelijke maaltijd: als een werknemer door zijn werk tussen 17.00 en...

Verlenging goedkeuring eigenwoninglening

Verlenging goedkeuring eigenwoninglening

De staatssecretaris van Financiën heeft het besluit met goedkeuringen voor het inlopen van aflossingsachterstanden van eigenwoningschulden geactualiseerd. De goedkeuringen zijn van toepassing op betaalpauzes voor rente en aflossing van eigenwoningschulden die zijn overeengekomen uiterlijk op 30 juni 2021.

Startersvrijstelling overdrachtsbelasting

Startersvrijstelling overdrachtsbelasting

Vanaf 1 januari 2021 bestaat een startersvrijstelling voor de overdrachtsbelasting. De aankoop van een eigen woning door een starter (of een doorstromer) die aan de voorwaarden voldoet, is vrijgesteld van overdrachtsbelasting. Vanaf 1 april 2021 geldt voor de startersvrijstelling een woningwaardegrens van € 400.000. Daarboven geldt het eigenwoningtarief van 2%.

Pin It on Pinterest