085 - 004 1464 info@hent24.com

Bij opleggen VA is controle van IACK niet nodig

Geplaatst door Roger

21/07/2022

Past de inspecteur in een voorlopige aanslag ten onrechte een inkomensafhankelijke combinatiekorting toe omdat hij de aangifte niet goed controleert? Dan mag hij dat herstellen in de definitieve aanslag.

In een zaak voor Hof Den Bosch heeft een gescheiden man per abuis in zijn aangifte IB/PVV 2017 vermeld dat hij en zijn jongste zoon meer dan zes maanden op hetzelfde adres staan ingeschreven. Bij het opleggen van de voorlopige aanslag past de Belastingdienst daarom de inkomensonafhankelijke combinatiekorting (IACK) toe. In de definitieve aanslag corrigeert de inspecteur dat. De man meent echter dat het achterwege laten van de IACK een schending is van het zorgvuldigheidsbeginsel. Maar het hof wijst zijn standpunt af. Bij het opleggen van de voorlopige aanslag hoeft de inspecteur niet alle gegevens te controleren die hem ter beschikking staan. Voor het opleggen van een navorderingsaanslag gelden wel strengere regels, maar deze situatie doet zich hier niet voor.

Wet: art. 8.14a Wet IB 2001

Bron: Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 13-07-2022 (gepubl. 19-07-2022), ECLI:NL:GHSHE:2022:2393, 21/00566

Misschien ook interessant…

Rekenmodel rechtsherstel box 3

Rekenmodel rechtsherstel box 3

De Belastingdienst heeft een rekenmodel op de website geplaatst waarmee de omvang van het rechtsherstel voor de jaren 2017 tot en met 2021 te berekenen is.

Risico van celstraf verhoogt immateriële schadevergoeding

Risico van celstraf verhoogt immateriële schadevergoeding

Soms kan de uitkomst van een fiscale beroepsprocedure de hoogte van een straf in een strafprocedure beïnvloeden. In dat geval heeft de belanghebbende recht op een hogere schadevergoeding dan normaal bij een overschrijding van de redelijke termijn.

Pin It on Pinterest