085 - 004 1464 info@hent24.com

Besluit noodmaatregelen coronacrisis geactualiseerd

Geplaatst door Roger

08/01/2021

Het Besluit noodmaatregelen coronacrisis (Stcrt. 2020, nr. 68989) is geactualiseerd in verband met nieuwe maatregelen en verlenging van bestaande maatregelen. Het betreft onder andere:

  • de verlenging van de maatregel bijzonder uitstel van betaling van 31 december 2020 naar 31 maart 2021. Voor belastingschulden waarvoor na 31 december 2020 voor maximaal drie maanden uitstel van betaling wordt aangevraagd (goedkeuring 1), moet de ondernemer vóór 1 april 2021 aanvullend een verzoek voor toepassing van de betalingsregeling indienen. Daarbij moet hij aantonen dat is voldaan aan de voorwaarden van goedkeuring 2, zoals de deskundige verklaring (onderdeel 3.1 en 3.5);
  • de goedkeuring inzake de vaste reiskostenvergoeding bij een wijziging van het reispatroon van de werknemer. Deze goedkeuring is verlengd tot en met januari 2021 (onderdeel 6.2);
  • de goedkeuring dat de tegemoetkoming op grond van de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS) en de subsidie (inclusief de opslag voor MKB-ondernemingen met een eet- of drinkgelegenheid) die bij de eerste en tweede openstelling op grond van de Regeling subsidie financiering vaste lasten MKB COVID-19 (TVL), zijn vrijgesteld van heffing van inkomstenbelasting (box 1) en vennootschapsbelasting (onderdeel 8.5);
  • een goedkeuring onder voorwaarden, waardoor de continuïteitsbijdrage in 2020 geen gevolgen heeft voor de vrijstelling voor zorglichamen in de vennootschapsbelasting (onderdeel 8.6);
  • de verduidelijking dat de coronacrisis als een bijzondere omstandigheid kwalificeert voor de herinvesteringsreserve als de herinvestering niet tijdig plaatsvindt. Wel moet zijn voldaan aan de overige voorwaarden, zoals de voorwaarde dat aan de herinvestering of voortbrenging een begin van uitvoering is gegeven (onderdeel 8.8);
  • de tijdelijke herinvoering van het verlaagde btw-tarief op de sportlessen die sportscholen en dergelijke ondernemers gedurende de verplichte sluiting online aan hun afnemers aanbieden, voor de periode vanaf 15 december 2020 totdat de verplichte sluiting wordt opgeheven (onderdeel 9b);
  • de verlenging van het 0%-tarief voor de omzetbelasting op de levering van mondkapjes tot en met 31 maart 2021 (onderdeel 9c);
  • de tijdelijke toepassing van het 0%-tarief voor de omzetbelasting voor de levering van COVID-19 vaccins en COVID-19 testkits en de diensten bestaande uit het vaccineren en testen met deze hulpmiddelen, voor de periode 21 december 2020 tot en met 31 maart 2021. Tenzij hiervoor een vrijstelling van toepassing is (onderdeel 9d).

Bron: RB

 

Misschien ook interessant…

Geen reden voor afwaardering vordering op dga

Geen reden voor afwaardering vordering op dga

De winst van een onderneming wordt bepaald met inachtneming van de beginselen van goed koopmansgebruik. Volgens goed koopmansgebruik worden vorderingen op de fiscale balans opgenomen tegen de waarde die zij op de balansdatum hebben.

Eigenwoningregeling bij uitzending naar buitenland

Eigenwoningregeling bij uitzending naar buitenland

De Wet IB 2001 bevat een bepaling op grond waarvan een naar het buitenland uitgezonden ambtenaar geacht wordt in Nederland te wonen. Daarmee blijft de binnenlandse belastingplicht van de ambtenaar gedurende de periode van uitzending in stand.

Geen verlaagd btw-tarief voor digitale popevenementen

Geen verlaagd btw-tarief voor digitale popevenementen

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen beantwoord over de btw-heffing over digitale popevenementen. Daarop is het hoge tarief van 21% van toepassing, terwijl op tickets het lage tarief van 9% van toepassing is. Elektronische diensten zijn uitgesloten van de toepassing van het verlaagde tarief.

Pin It on Pinterest