085 - 004 1464 info@hent24.com

Belastingvoordeel met pensioenopbouw

Geplaatst door Roger

30/11/2020

Als je investeert in je pensioen, word je beloond met belastingvoordeel. Daarom mag je niet onbeperkt inleggen. Het bedrag dat je maximaal kunt inleggen heet jaarruimte. Om het voordeel te behalen moet je voor het einde van dit jaar het jaarruimtebedrag storten op een lijfrente of bankspaarrekening.

 

Wat is jaarruimte

Jaarruimte is het bedrag dat je van de Belastingdienst mag gebruiken voor extra pensioenopbouw en bij je aangifte inkomstenbelasting mag aftrekken van je inkomen, omdat je in een bepaald jaar te weinig pensioen hebt opgebouwd. Als je te weinig pensioen hebt opgebouwd is er sprake van pensioentekort.

Jaarruimte formule 
Je kunt berekenen hoeveel pensioen je in een bepaald kalenderjaar zou mogen opbouwen. Die berekening wordt de jaarruimte berekening genoemd. Jaarruimte ontstaat dus als je in een bepaald jaar minder pensioen opbouwt dan je maximaal zou mogen opbouwen. De jaarruimte wordt berekend aan de hand van de jaarruimte formule.

Jaarruimte formule 2020: Jaarruimte = (13,3% x premiegrondslag ) – (6,27 x factor A) – F

Premiegrondslag (PG) = inkomensgrondslag minus franchise.
De maximale premiegrondslag is € 110.111 (2020).
Met inkomensgrondslag wordt verzamelinkomen bedoeld.

Franchise= het gedeelte van het inkomen waarover geen lijfrente kan worden opgebouwd, omdat de AOW-uitkering hierin later voorziet. Franchise wordt ook wel AOW-franchise genoemd. De franchise is € 12.472 (2020).

Factor A= het bedrag van de aangroei van je pensioen als werknemer in het voorafgaande jaar door toename van diensttijd. Van de factor A verstrekt een pensioenfonds jaarlijks een opgave op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO).

F= Fiscale oudedagsreserve (FOR). FOR = de toename van de oudedagsreserve. Dit geldt alleen voor ondernemers. Ondernemers kunnen geen pensioen opbouwen via de werkgever. Om die reden komen ondernemers in aanmerking voor fiscaal voordeel als zij zelf pensioenopbouw regelen. Ondernemers mogen in 2020 9,44% van de fiscale winst, tot een  maximum van € 9.218 reserveren en storten in een verzekering of op een bankspaarrekening. Die reserve wordt dan niet in het jaarrapport vermeld, maar de fiscus houdt dat bij.

Steeds minder jaarruimte
De maximale jaarruimte bedraagt in 2020 €  12.153. In 2014 was de maximale jaarruimte nog € 25.182.

Jaarruimte berekenen en storten
Bij het berekenen van de jaarruimte, moet je gebruik maken van de gegevens van het voorgaande belastingjaar. De jaarruimte over 2020 berekent je dus met de gegevens van 2019. Wanneer de in 2019 berekende jaarruimte wordt gestort in een lijfrenteverzekering of op een lijfrente bankspaarrekening, is dat bedrag aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting van 2019. Omdat deze aangifte meestal pas in 2021 wordt gedaan, ontvangt je de uiteindelijke teruggave, het fiscaal voordeel, van het aftrekbare gedeelte van de lijfrente ook pas in de loop van 2021.

Jaarruimte tot AOW leeftijd
De jaarruimte kan voor de laatste keer in aftrek worden gebracht in het jaar waarin je de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.
Je kunt de jaarruimte dus benutten door extra pensioen op te bouwen door geld te storten op een lijfrente bankspaarrekening. Zo lang het gestorte bedrag niet meer dan de maximale jaarruimte is, mag je dit bedrag aftrekken van je inkomen bij de aangifte inkomstenbelasting. je kunt jaarlijks de jaarruimte berekenen en gebruiken.

Reserveringsruimte
Op het moment dat je een aantal jaren geen gebruik van deze mogelijkheid heeft gemaakt, kunt je de jaarruimte over de afgelopen 7 jaren in één keer gebruiken en storten. Dat wordt de reserveringsruimte genoemd. Je kunt ook na AOW leeftijd nog gebruik maken van de reserveringsruimte.

Jaarruimte vanaf 2021
Vanaf 1 januari 2021 wijzigen er weer een aantal cijfers, getallen en maximale bedragen waardoor de fiscale jaarruimte wordt beperkt, wat als gevolg heeft dat er minder ruimte is om in te leggen op een lijfrente bankspaarrekening.

Zelf je jaarruimte berekenen
Je kunt zelf je jaarruimte berekenen door gebruik te maken van de rekenhulp van de Belastingdienst .

 

Bron: Belastingdienst

 

Misschien ook interessant…

Zakelijke maaltijden onbelast vergoeden?

Zakelijke maaltijden onbelast vergoeden?

Als maaltijden meer dan 10 procent zakelijk zijn, gaat het om een maaltijd met een meer dan bijkomstig zakelijk karakter (zakelijke maaltijd). In de volgende situaties is in elk geval sprake van een zakelijke maaltijd: als een werknemer door zijn werk tussen 17.00 en...

Verlenging goedkeuring eigenwoninglening

Verlenging goedkeuring eigenwoninglening

De staatssecretaris van Financiën heeft het besluit met goedkeuringen voor het inlopen van aflossingsachterstanden van eigenwoningschulden geactualiseerd. De goedkeuringen zijn van toepassing op betaalpauzes voor rente en aflossing van eigenwoningschulden die zijn overeengekomen uiterlijk op 30 juni 2021.

Startersvrijstelling overdrachtsbelasting

Startersvrijstelling overdrachtsbelasting

Vanaf 1 januari 2021 bestaat een startersvrijstelling voor de overdrachtsbelasting. De aankoop van een eigen woning door een starter (of een doorstromer) die aan de voorwaarden voldoet, is vrijgesteld van overdrachtsbelasting. Vanaf 1 april 2021 geldt voor de startersvrijstelling een woningwaardegrens van € 400.000. Daarboven geldt het eigenwoningtarief van 2%.

Pin It on Pinterest