085 - 004 1464 info@hent24.com

Subsidieregeling voor verduurzaming MKB weer open

Geplaatst door Roger

07/04/2023

MKB-ondernemers kunnen vanaf 1 april weer subsidie aanvragen om hun bedrijf te verduurzamen. De Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM) van vorig jaar is aangepast op punten die de kwaliteit van de adviezen en ondersteuning verbeteren.

Met subsidie uit de SVM-regeling kunnen MKB-ondernemers besparen op energiekosten door met advies en ondersteuning te verduurzamen. De regeling sloot vorig jaar tijdelijk na signalen van MKB’ers over oneigenlijk gebruik door enkele partijen. De regeling is aangepast.
De volgende punten zijn aangepast:

  • De energieadviseur die de MKB’er helpt, moet tenminste twee jaar ervaring hebben met het adviseren van MKB-ondernemers over energiebesparing en verduurzaming. De adviseur moet dit aantonen.

  • De jaarafrekening van de energieleverancier is nu een verplichte bijlage bij de aanvraag.

  • De eisen aan het advies zijn aangescherpt.

  • De ondernemer verklaart nu schriftelijk dat hij op de hoogte is gesteld van de subsidievoorwaarden.

Advies en ondersteuning Met de SVM kunnen MKB-ondernemers een vergoeding krijgen voor de inhuur van een energieadviseur voor een energieadvies op maat én voor hulp bij het uitvoeren van het advies. De regeling is open voor aanvragen vanaf 1 april 2023 tot 30 september 2023, 17:00 uur. Het beschikbare budget is € 14,4 miljoen.
De investeringen in de maatregelen zelf, zoals aanschafkosten of installatiekosten, vallen niet onder de SVM. Daarvoor zijn mogelijk andere subsidies interessant voor de mkb-ondernemer, bijvoorbeeld de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) en Energie-investeringsaftrek (EIA).

Subsidieregeling Verduurzaming MKB

 

Bron: RVO 03-04-2023

Misschien ook interessant…

Bezorgers in dienstbetrekking

Bezorgers in dienstbetrekking

Volgens het Burgerlijk Wetboek is sprake van een arbeidsovereenkomst als de ene partij zich verbindt om in dienst van de andere partij tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.

Subsidieregelingen energie-innovatie en verduurzaming

Subsidieregelingen energie-innovatie en verduurzaming

Dit voorjaar stelt het ministerie van EZK meerdere subsidieregelingen open voor energie-innovatieprojecten en voor verduurzaming van de industrie. In totaal is een budget beschikbaar van € 270 miljoen.

Pin It on Pinterest