085 - 004 1464 info@hent24.com

Subsidieregeling voor verduurzaming MKB weer open

Geplaatst door Roger

07/04/2023

MKB-ondernemers kunnen vanaf 1 april weer subsidie aanvragen om hun bedrijf te verduurzamen. De Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM) van vorig jaar is aangepast op punten die de kwaliteit van de adviezen en ondersteuning verbeteren.

Met subsidie uit de SVM-regeling kunnen MKB-ondernemers besparen op energiekosten door met advies en ondersteuning te verduurzamen. De regeling sloot vorig jaar tijdelijk na signalen van MKB’ers over oneigenlijk gebruik door enkele partijen. De regeling is aangepast.
De volgende punten zijn aangepast:

  • De energieadviseur die de MKB’er helpt, moet tenminste twee jaar ervaring hebben met het adviseren van MKB-ondernemers over energiebesparing en verduurzaming. De adviseur moet dit aantonen.

  • De jaarafrekening van de energieleverancier is nu een verplichte bijlage bij de aanvraag.

  • De eisen aan het advies zijn aangescherpt.

  • De ondernemer verklaart nu schriftelijk dat hij op de hoogte is gesteld van de subsidievoorwaarden.

Advies en ondersteuning Met de SVM kunnen MKB-ondernemers een vergoeding krijgen voor de inhuur van een energieadviseur voor een energieadvies op maat én voor hulp bij het uitvoeren van het advies. De regeling is open voor aanvragen vanaf 1 april 2023 tot 30 september 2023, 17:00 uur. Het beschikbare budget is € 14,4 miljoen.
De investeringen in de maatregelen zelf, zoals aanschafkosten of installatiekosten, vallen niet onder de SVM. Daarvoor zijn mogelijk andere subsidies interessant voor de mkb-ondernemer, bijvoorbeeld de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) en Energie-investeringsaftrek (EIA).

Subsidieregeling Verduurzaming MKB

 

Bron: RVO 03-04-2023

Misschien ook interessant…

Compensatie transitievergoeding ten onrechte geweigerd

Compensatie transitievergoeding ten onrechte geweigerd

Als een arbeidsovereenkomst door de werkgever wordt beëindigd, heeft de werknemer in beginsel recht op een transitievergoeding. Deze vergoeding is bedoeld als compensatie voor het ontslag en om de overgang naar ander betaald werk te vergemakkelijken.

Accijnstarieven benzine, diesel en lpg omhoog

Accijnstarieven benzine, diesel en lpg omhoog

er 1 juli 2023 gaan de accijnstarieven van benzine, diesel en lpg omhoog. De accijnstarieven zijn per 1 april 2022 verlaagd vanwege de gestegen energieprijzen. De accijns op benzine gaat met circa 14 cent per liter omhoog. De accijns op diesel stijgt met 10 cent per liter.

Bezorgers in dienstbetrekking

Bezorgers in dienstbetrekking

Volgens het Burgerlijk Wetboek is sprake van een arbeidsovereenkomst als de ene partij zich verbindt om in dienst van de andere partij tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.

Pin It on Pinterest